Klasyfikacja jest już uzupełniona o wyniku turnieju nr 13