Turniej indywidualny wprowadzony

Dodaj komentarz

Wyniki turnieju z 14.10 wprowadziłem.

Informacje o turnieju w Kęsowie podam tutaj.

Pozdrawiam

Wszystko już wprowadziłem !!

Dodaj komentarz

wyniki aktualne znajdziecie otwierając arkusz nr 3 (Zakładka w lewym dolnym rogu)

Trochę popracowałem

1 komentarz

Wyciąłem cały arkusz nr 2. W arkuszu nr 3 wprowadziłem wyniki turniejów 26-… do ostatniego i działa!!!!! jeżeli trzeba coś poprawić mailujcie