Z miesięcznym opóźnieniem

Dodaj komentarz

Wprowadziłem 2 turnieje listopadowe. Z pozostałych jeszcze nie mam danych.

Na koniec roku policzę wszystkie statystyki. Podsumuję też ranking wszechczasów.

Wyniki wprowadzone na bieżąco

Dodaj komentarz

Wszystko wpisane. W klasyfikacji nie uwzględniłem gości z ostatniego turnieju

Uzupełnię to później